ΥΜΕ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.