Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της Delta Engineering.