Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της SYMETAL.