Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της Mykonos Architects.