Το συγκεκριμένο σεμινάριο αφορά στην εκπαίδευση των εργαζομένων της A2 Architects.